CimentArt: Zelená Planéta

ZELENA PLANÉTA CIMENTART – ÚCTA K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

S vedomím, že chemický priemysel je zodpovedný za niektoré z existujúcich problémov v oblasti životného prostredia, CIMENTART Group berie ohľad na tento problém.

Ako príklad, metódami aplikácie Produktov CIMENTART pracujeme na tom, aby sa znížilo vypúšťanie odpadu a trosiek v priemere 400.000 kg denne.

Taktiež sa nevypúšťajú žiadne kontaminanty do atmosféry pri jej aplikácii.

V našej továrni, odstraňujeme zvyšky vytvorené vo výrobnom procese bez emisií a kvapalných odpadov.

Na dosiahnutie nášho záväzku, náš tím CIMENTART pracuje každý deň na tom, aby sa dosiahlo trvalé zlepšovanie životného prostredia prispôsobujúc svoje zariadenia a prevádzkové postupy podľa Normy UNE-EN-ISO 14001:2004.