CimentArt Štandardy Kvality

Pre vývoj štandardov kvality, CIMENTART Microcement SL uvádza ako referenciu dodržiavanie obsahu Európskych Noriem UNE-EN ISO 9001:2008. CIMENTART bol prvým výrobcom Mikrocementu, ktorý získal Certifikáty Kvality ISO 9001-2008.

Vyžadujeme najvyššiu kvalitu od všetkých našich dodávateľov a všetky naše výrobky získali CE Certifikát o zhode vydaný AENOR-om pre betón, cementovú maltu, lepidlá a prísady.

Značka CE potvrdzuje, že výrobky používané vo výrobnom procese spĺňajú požiadavky Európskej Normy EN- 934-2: 2001 a UNE-EN 12004 a že tieto požiadavky boli auditované a certifikované certifikačným orgánom určeným Európskou komisiou, ktorá je v prípade Španielska AENOR (španielska asociácia pre normalizáciu a certifikáciu).