CimentArt Profesionál

Profesionál CIMENTART je osoba, ktorá absolvovala školenie CIMENTART s našimi Technikmi v ktoromkoľvek z našich zariadení. Po absolvovaní zaškolenia, ste perfektne pripravení realizovať svoje vlastné práce.

Mikrocement je v súčasnosti najžiadanejší produkt z dekoratívnych náterov ako medzi architektmi a dekoratérmi, tak aj medzi jednotlivcami. To znamená, že Mikrocement sa skonsolidoval ako ideálny náter pre rozšírenie hospodárskej činnosti akéhokoľvek podniku v oblasti rekonštrukcií alebo stavebníctva.

V súčasnej dobe neexistuje veľké množstvo odborných aplikátorov, takže odborníci s danou prípravou budú mať široké možnosti na trhu.

S cieľom získať vysoko kvalifikovaných odborníkov pre aplikáciu mikrocementu, berúc do úvahy vysoký dopyt na súčasnom trhu a tempo rastu, CIMENTART Skupina pravidelne vykonáva kurzy vo svojich zariadeniach v El Campello (Alicante) a v našich rôznych zastúpeniach.

Doba trvania kurzov sú približne 4 hodiny. Po dokončení kurzu účastníci dostanú diplom účasti na kurze a získajú potrebné vedomosti pre realizáciu Mikrocementu CIMENTART, dokumentáciu o mikrocemente a jeho aplikácii a sadu pre malé aplikácie.

Nasledovne bude aplikátorom dodaný všetok potrebný základný materiál a budú mať aj podporu od nášho Technického Oddelenia pre ich projekty alebo akékoľvek otázky ktoré sa môžu vyskytnúť.

Obsah našich kurzov je nasledovný:

 •  - Popis produktu.
 •  - Technické údaje.
 •  - Podrobná prezentácia všetkých výrobkov.
 •  - Potrebné nástroje.
 •  - Rôzne druhy aplikačných povrchov.
 •  - Príprava povrchu
 •  - Ako pripraviť zmes Mikrocementu CIMENTART
 •  - Praktická aplikácia Mikrocementu CIMENTART (Celý proces so všetkými vrstvami).
 •  - Údržba a následná starostlivosť.
 •  - Ako pripraviť rozpočet.
 •  - Ceny jednotlivých Výrobkov CIMENTART

Tieto kurzy sú v podstate praktické a s veľmi malým počtom účastníkov a to preto aby návštevníci odišli nie len s dobre pochopenou teóriou, ale aj s praxou. Navyše, a to najmä v prvých aplikáciách, disponujú s technickou podporou pre všetky možné otázky ohľadom povrchu kde sa aplikuje alebo ohľadom samotnej aplikácie.

V súčasnej dobe bolo vyškolených viac ako 400 profesionálov po celom Španielsko a Portugalsko našimi technikmi a sú k dispozícii pre akúkoľvek prácu s mikrocementom.

Cena CIMENTART Školenia pri uplatňovaní mikrocementu je 150 € + DPH a kurz zahŕňa diplom, katalógy, pracovné postupy, technické špecifikácie a štartovací balíček.

Pre firmy ktoré majú záujem o účasť na školeniach pre viacero pracovníkov, konzultujte naše ponuky.

Pre registráciu alebo viac informácií, vyplňte formulár>>