Ochrana osobných údajov

Cimentart, S.L. (Ďalej iba Cimentart) informuje užívateľa webových stránok www.cimentart.sk o svojej politike týkajúcej sa spracovania a ochrany osobných údajov užívateľov a zákazníkov, ktoré môžu byť zhromaždené pomocou navigácie alebo sprostredkovania služieb prostredníctvom svojich internetových stránok.

V tomto zmysle Cimentart garantuje dodržiavanie platných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ktoré sa odrážajú v zákone 15/1999 z 13. decembra, o ochrane osobných údajov a v zákonnej vyhláške 1720/2007 z 21. decembra vykonávacím právnym predpisom LOPD.

Používanie tejto webovej stránky predstavuje súhlas s týmito zásadami ochrany súkromia.

Zber, účel a spracovanie dát.

Cimentart má povinnosť informovať užívateľa svojich internetových stránok o zhromažďovaní osobných údajov, ktoré sa môžu vykonávať buď zaslaním e-mailu alebo vyplnením formulára na internetových stránkach. V tomto zmysle, Cimentart bude zodpovedná za zhromaždené údaje prostredníctvom prostriedkov opísaných vyššie.

Na druhej strane Cimentart informuje užívateľa o tom, že účel spracovania zhromaždených údajov zahŕňa: pozornosť žiadostí zo strany používateľov, zaradenie do agendy kontaktov, poskytovanie služieb, riadenie obchodného vzťahu celej skupiny Cimentart.

Operácie, riadenie a technické postupy vykonávané automaticky alebo nie automaticky a ktoré umožňujú zhromažďovanie, uchovávanie, úpravu, prevod a iné akcie týkajúce sa osobných údajoch, sú považované za spracovanie osobných údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom webových stránok Cimentart (www.cimentart.sk), a teda môžu byť považované za nakladanie s osobnými údajmi budú zahrnuté v súboroch deklarovaných pred Španielskou Agentúrou Ochrany Údajov Cimentart.

Sprístupnenie informácií tretím stranám.

Cimentart informuje užívateľa, že ich osobné údaje nebudú poskytnuté tretím organizáciám, ak sa na prenos dát nevzťahuje právna povinnosť, alebo poskytnutie služby so sebou nesie nutnosť zmluvného vzťahu so zodpovedným orgánom. V druhom prípade, sa uskutoční prenos dát tretej strane iba ak bude Cimentart disponovať výslovným súhlasom užívateľa.

Avšak, všetky zozbierané údaje budú použité iba v rámci skupiny Cimentart: Aplikátor Cimentart, Zastúpenie Cimentart, Distribučný Kanál Cimentart, Distribučné Centrum Cimentart a / alebo Organizácia Cimentart.

Užívateľské práva.

Zákon 15/1999 z 13. decembra, o ochrane osobných údajov dáva zúčastneným stranám príležitosť uplatniť celý rad práv spojených so spracovaním osobných údajov.

Kým sú užívateľské dáta spracovávané skupinou Cimentart, užívatelia môžu uplatniť svoje právo na prístup, opravu, zrušenie a opozície v súlade s legálnymi ustanoveniami platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Ak chcete využiť výkon týchto práv, užívateľ musí vykonať písomné oznámenie, kde poskytne dokumentáciu o jeho totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) na adresu: Cimentart, SL Avd Carrer la Mar, 12 local / El Campello 03560. Alicante. Španielsko /. Takáto komunikácia by mala odrážať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, požiadavka petície, adresu a podporné údaje.

Výkon práv musí byť vykonaný užívateľom. Môže však byť vykonaný autorizovanou osobou oprávnenou ako právny zástupca. V takom prípade sa musí predložiť dokumentácia preukazujúca zastupovanie dotknutej osoby.