Náš Zámer

V máji 2010 sa zakladatelia CIMENTART rozhodli určiť smer, ktorým sa spoločnosť bude uberať a aký bude v skutočnosti jej účel.

Môže sa zdať že jediným cieľom každej spoločnosti je predávať a zarábať peniaze, ale to naozaj nie je náš základný alebo primárny účel. Je ale samozrejmé že každá spoločnosť musí zarábať peniaze, aby zabezpečila svoju existenciu.

Od začiatku bolo naším cieľom vytvoriť obchodný model, ktorý by bol jednoduchý a funkčný, tak aby ho akákoľvek osoba alebo spoločnosť mohla realizovať a rozšíriť svoje každodenné činnosti jednoduchým spôsobom a tiež aby tento obchodný model s použitím nášho Mikrocementu bol alternatívou existujúcich materiálov používaných, ako v nových výstavbách tak aj v tradičných rekonštrukciách, ako produkt ktorý je inovatívny, rýchly, čistý, zbavený prachu a nečistôt a veľmi estetický.

Naším cieľom bolo vždy vytvoriť novú príležitosť pre ostatných ľudí aby mohli mať lepší životný štandard s našimi obchodnými modelmi.

S našou vytrvalosťou a spolu s ľuďmi, ktorí nám dali svoju dôveru, to dennodenne dosahujeme, a to nás robí veľmi šťastnými.