Vzdelávanie

Mikrocement je v súčasnosti najžiadanejší produkt z dekoratívnych náterov ako medzi architektmi, tak aj dekoratérmi a jednotlivcami. Tak sa Mikrocement skonsolidoval ako ideálna povrchová úprava pre rozšírenie hospodárskej činnosti akejkoľvek stavebnej firmy. V súčasnosti neexistuje veľké množstvo odborných aplikátorov, čo znamená že odborníci s dosiahnutým vzdelaním budú mať široké možnosti na trhu.

S cieľom získať  vysoko kvalifikovaných odborníkov pre aplikáciu mikrocementu , vzhľadom na to aký veľký je dopyt na súčasnom trhu a tempo rastu, CimentArt Škupina pravidelne vykonáva kurzy vo svojich zariadeniach v El Campello (Alicante - Španielsko) a v našich rôznych zastúpeniach.

Doba trvania kurzov sú približne 4 hodiny. Po dokončení kurzu účastníci dostanú diplom účasti na kurze a získajú potrebné vedomosti pre realizáciu mikrocementu CimentArt, dokumentáciu o mikrocemente a jeho aplikácii a sadu pre malé aplikácie.

Nasledovne bude aplikátorom dodaný všetok potrebný základný materiál a budú mať aj podporu od nášho Technického Oddelenia pre ich stavby alebo akékoľvek otázky ktoré sa môžu vyskytnúť.

Obsah našich kurzov je nasledovný:

 • - Popis produktu.
 • - Technické údaje.
 • - Podrobná prezentácia všetkých výrobkov.
 • - Potrebné nástroje.
 • - Rôzne druhy aplikačného povrchu.
 • - Príprava povrchu.
 • - Ako pripraviť zmes Mikrocementu CimentArt.
 • - Praktická aplikácia mikrocementu CimentArt (Celý proces so všetkými vrstvami).
 • - Údržba a následná starostlivosť.
 • - Ako pripraviť rozpočet.
 • - Ceny jednotlivých výrobkov CimentArt.

Tieto kurzy sú v podstate praktické a s veľmi malým počtom účastníkov a to preto aby návštevníci odišli nie len s dobre pochopenou teóriou ale aj s praxou. Navyše, a to najmä pri prvých aplikáciách, disponujú s technickou podporou pre všetky možné otázky ohľadom povrchu kde sa aplikuje alebo samotnej aplikácie.

V súčasnej dobe bolo vyškolených viac ako 400 profesionálov po celom Španielska a Portugalska našimi technikmi a sú k dispozícii pre akýkoľvek projekt s Mikrocementom.

Cena CimentArt školenia o aplikácii mikrocementu je 150 € + DPH a kurz zahŕňa diplom, katalógy, pracovné postupy, technické špecifikácie a štartovací balíček. Pre firmy ktoré majú záujem o účasť na školeniach pre viacerých pracovníkov, konzultujte naše ponuky.

Pre registráciu alebo viac informácií, vyplňte formulár >>