SOLID COLOR CIMENTART RAL 1
SOLID COLOR CIMENTART RAL 2
SOLID COLOR CIMENTART RAL 3
SOLID COLOR CIMENTART RAL 4
SOLID COLOR CIMENTART RAL 5
SOLID COLOR CIMENTART RAL 6
SOLID COLOR CIMENTART RAL 7
SOLID COLOR CIMENTART RAL 8
 
 

Vzorkovník Farieb

                          

 Cimentart Mikrocement                  CimentArt Rustic                         CimentArt Stone                  CimentArt Solid Color                    iCem CimentArt

* Farby sú orientačné. Každý počítačový displej má inú konfiguráciu, takže farby sa môžu mierne líšiť.