André Ribeiro

André je naším medzinárodným obchodným riaditeľom.

Naplno sa venuje našim zákazníkom mimo Španielska, rovnako aj všetkým zákazníkom v Európe, Afrike, Amerike, Ázií a Oceánií.

Juan Aranda

Juan, okrem toho, že je našim generálnym riaditeľom, je aj všestranná osoba. Preferuje byť mimo kancelárie venujúc sa ostatným členom tímu a samozrejme, snaží sa príchádzať do osobného kontaktu s každým zákazníkom a takto pozná z prvej ruky pochybnosti a neistoty, ktoré môže mať každý z nich. On je tvorcom všetkých produktov, pracovných metód a povrchových úprav CimentArt.

Môžete ho nájsť v našej centrále v Alicante (Španielsko), alebo po celom svete.

Ignacio Garcia

Ignacio analyzuje obchodnú stratégiu pre expanziu CimentArt. Je zodpovedný spolu s Juanom za rozhodnutia týkajúce sa budúceho rastu a preto realizuje každý týždeň vyčerpávajúcu štúdiu štatistík predaja a výroby všetkých oddelení CimentArt. Tiež je zodpovedný za zabezpečenie excelentného finančného zdravia CimentArt, čo sa týka záväzkov a platobnej schopnosti voči akejkoľvek súkromnej alebo verejnej inštitúcii.

Alejandro Lloret

Alejandro je naš Národný obchodný riaditeľ.

Alex, náš sympatický národný obchodný riaditeľ je nepochybne veľkou podporou pre našich zákazníkov a osoba, ktorá vyrieši všetky pochybnosti. Ak chcete otvoriť Zastúpenie v Španielsku, on je tá pravá osoba.

Javier Dalmao

Javier je zodpovedný za sklad našich produktov, ktoré zabezpečuje pre našich zákazníkov s najmenším možným oneskorením.

Taktiež dohliada na to, aby nám v našej výrobe nechýbali primárne materiály pre pokračovanie v produkcii produktov najvyššej kvality.

Rita Ribeiro

Rita je zodpovedná za oddelenie logistiky a distribúcie. Zabezpečuje dodanie našich produktov našim zákazníkom.

Jezabel Villarreal

Jezabel je náš Community Manažér.

Denne sa stará o náš Blog a o našu prezentáciu na sociálnych sieťach: Facebook a Twitter.

Ona je zopdpovedná za riadenie a administráciu našej značky na internete. Tvorí kvalitný a atraktívny obsah.

JM Usuahia

Webmaster.

JM je náš webmaster a snaží sa čo najrýchlejšie vyriešiť naše informatické problémy.